วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นักเรียนสามารถดูตารางสอบปลายภาคเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ หรือ Scan QR Code เเละ ลิ้งใต้โพสตนี้ https://drive.google.com/…/1erfUV3LEkDn8M7PINWs…/view…