ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้ นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการ คุณครูเอกพจน์ สิงห์สม คุณครูปริวัตร บุญรอด พร้อมด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เเละสาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 1,100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้

19 ต.ค. 2023
    • 1
    • 2