วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

30 ส.ค. 2023
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวณัฐวรรณ เรืองศรี นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ซึ่งงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ