วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบรรพตพิสัย หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

17 ก.ค. 2023
โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล ศิริครินทร์ นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมดังนี้ บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการสร้างอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน สอนการผูกประดับผ้า และการสานของใช้จากเส้นพลาสติก บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) ก๋ว
    • 1
    • 2