วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันพธุ ที่ 12 เมษายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ให้เข้าร่วมดำเนินงาน “ศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน” Fix it Center ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้ นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูอมรเทพ มาสงค์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษาโดยในวันนี้ ได้รับเกียรติในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจาก พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3การบริการประชาชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง โดยมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยเหลือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ บริเวณด้านหน้าจุดพักรถค่ายจิรประวัติ​ มณฑลทหารบกที่​ 31 จังหวัดนครสวรรค์

27 เม.ย. 2023