วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานกรรมการ “การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการ ว่าที่ร้อยเอกชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ และนายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคแม่วงก์

03 มี.ค. 2023
ผู้รับการประเมิน นางรัชนก แดงตั๋น ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี นางสาวณภัค คงเสือ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว่าที่ร้อยตรีเนติลักษณ์ พงษ์จำปา ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายวรากร ดอกอินทร์ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยครูผู้ช่วยได้นำเสนอการประเมิน พร้อมร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนผลการพัฒนา ทั้งด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพ