วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ให้เข้าร่วมดำเนินงาน “ศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน” Fix it Center ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นำโดย นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูอมรเทพ มาสงค์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา

31 ธ.ค. 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายสหพัฒน์ ธารารันตสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม อาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 13 ชิ้นงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

23 ธ.ค. 2022
    • 1
    • 2