323001051_6296468030377816_6259408266911340813_n
328264408_907863567063142_35937060265559941_n
326897136_3632604296967130_8461046076693008913_n
324414792_641242944354985_3200483644981655772_n
353632111_6412158158878131_8545872403490976603_n
410592178_122107367480140904_7728054695871426732_n
426253472_122124922880140904_5769048511771887330_n
426226878_122125356206140904_3762716726193103245_n
428028751_122127275132140904_3267216368045478575_n
Shadow
แผนและงบประมาฯ
ผอ2
รอง2
รอง3
รอง1
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับกลับจากการฝึกอาชีพ ปวส.
::วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 :: – – –
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ปทุมธานี
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยรับการประเมินประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ”
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2567″
ขอเชิญสถานศึกษา ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Conference โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา : 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ในรอบ 3 เดือน ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สอศ.ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 26/2566
ขอเเสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ HONOR AWARDตู้อบแห้งด้วยโซล่าเซลล์ (Drying cabinet by solar cell) (ประเภทที่ 3) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมใน”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ)” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน
ขอเเสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1รั้วล้อมวัวเตือนภัย (ประเภทที่ 1) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใน”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ)” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน
11 มกราคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทที่ 1) รั้วล้อมวัวเตือนภัย และ รางวัลขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ HONOR AWARD (ประเภทที่ 3) ตู้อบแห้งด้วยโซล่าเซลล์ (Drying cabinet by solar cell)ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดน่านสถานีต่อไปได้เป็นตัวแทนระดับภาค (ภาคเหนือ) เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
9 มกราคม 2567
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย โดยนางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
รายงานงบทดลอง ปี 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี่ที่สำคัญของงบทดลอง
ประกาศผลพิจารณา The set Fooundation 1-66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เลือกคนที่ชอบ พรรคที่ใช่ เข้าคูหากาสองใบ
การแต่งกาย ของนักเรียน นักศึกษา ในการเข้ารับประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด