วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567
323001051_6296468030377816_6259408266911340813_n
328264408_907863567063142_35937060265559941_n
326897136_3632604296967130_8461046076693008913_n
324414792_641242944354985_3200483644981655772_n
353632111_6412158158878131_8545872403490976603_n
410592178_122107367480140904_7728054695871426732_n
426253472_122124922880140904_5769048511771887330_n
426226878_122125356206140904_3762716726193103245_n
428028751_122127275132140904_3267216368045478575_n
439815183_122141158808140904_7213857623388422383_n
440332312_122142249152140904_8480623797442339079_n
440879799_122142117914140904_2054624869549730420_n
Shadow
แผนและงบประมาฯ
ผอ2
รอง2
รอง3
รอง1
การประเมินครูผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วันพุธ ที่​ 8 พฤษภาคม​ 2567
นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) “แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)”
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดโครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 : กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา (ฝึกงาน-ฝึกอาชีพ) ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง เพื่อทำสัญญาการฝึกอาชีพ และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ในการทำงานในสถานประกอบการ อีกทั้งชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นำโดย
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับกลับจากการฝึกอาชีพ ปวส.
::วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 :: – – –
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ปทุมธานี
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยรับการประเมินประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ”
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2567″
ขอเชิญสถานศึกษา ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Conference โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา : 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ในรอบ 3 เดือน ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สอศ.ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 26/2566
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอแสดงความยินดี
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วันพุธ ที่​ 8 พฤษภาคม​ 2567
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นำโดย
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
รายงานงบทดลอง ปี 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี่ที่สำคัญของงบทดลอง
ประกาศผลพิจารณา The set Fooundation 1-66