นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งานพัสดุ

   สพ

   ประมาณการ

   บันทึกจัดซือ

   ใบยืมรถ

   บันทึกซ่อม

งานบุคลากร

   เปลี่ยเวรยาม

   ใบลา

   เดินทางไปราชการ

งานวิชาการ  

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    Progess Chart

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    บันทึกหลังสอน

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   คู่มือครูที่ปรึกษา

   แบบฟอร์มเครื่อ่งมือครูที่ปรึกษา

   บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง

   ตารางกำหนดการออกเยี่ยมบ้าน

   แบบบันทึกรายงานการออกเยี่ยมบ้าน

   บันทึกเยี่ยมบ้าน

   หน้าปกเยี่ยมบ้าน

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

งานวิจัย

  ตัวอย่างรูปเล่มโครงการนักเรียน

 ตัวอย่างรูปเล่มวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

   - กระเป๋าเครื่องเสียง WORD

   - กระเป๋าเครื่องเสียง PDF

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ WORD

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ PDF

   - ตัวอย่างแผ่นพับ

  งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

โครงการสัมนาผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษาตามหลักความพอเพียง

 2052559

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดโครงการสัมนาผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาธรรมมาภิบาล ตามหลักความพอเพียง เเละร่วมกันปลูกต้นไม้ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 

ลงทะเบียน ปวช.2, 3 และ ปวส.2

 1452559

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกวิชาชีพ คลิกดูรูปเพิ่มเติม คลิกดูรูปเพิ่มเติม2

เปิดเทอมวันแรก วันที่ 16 พค 2559 1/2559

1752559

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งระดับปวช.ปวส. เข้าสู่รั้ว วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในวันเปิดเทอมวันแรก

การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัย

นักศึกษา สามารถ เข้าใช้ รหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ได้ 

    โดยการกรอก User เป็นรหัสนักศึกษา และ password เป็นรหัสบัตรประชาชน 

หมายเหตุ 

  ถ้าเข้าใช้งานได้ช่อง URL หรือ ที่เรากรอก ชื่อเว็ปไซต์ต่างๆ ลงไป จะเป็น คำว่า ww.bice.ac.th ลงท้ายถือว่าใช้งานได้

e - learning

2832559

วันที่ 28 มีนาคม 59 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบทเรียน ออนไลน์ e - larning ให้เเก่คณะครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะครู ในการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน คลิกดูรูปเพิ่มเติม

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 icon new2

ผู้ชนะเสนอราคา คลิกรายละเอียด


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์  คลิกรายละเอียด


 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สอบราคาการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๕.๐๐) เทคอนกรีตเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบรรพติสัย  คลิกรายละเอียด


 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)  คลิกรายละเอียด


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด


 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยืนเสนอรายละเอียดเฉพาะลักษณะครุภัณฑ์ คลิกรายละเอียด


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 

 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดสอบราคา และคณะกรรมการเปิดรับพัสดุ สำหรับการสอบซื้อราคาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา คลิกรายละเอียด


วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี คลิกรายละเอียด


วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม คลิกรายละเอียด


วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558

 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดนตรี คลิกรายละเอียด

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

PO

นายอนันต์ โดรณ

ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

211941
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
358
927
5236
201451
17412
12836
211941
Your IP: 54.161.31.219
Server Time: 2016-05-28 17:50:18

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ